VINPEARL RESORT PHÚ QUỐC

Công trình VINPEARL RESORT PHÚ QUỐC được IPIX cung cấp hệ thống máy bơm nhiệt công nghiệp THERMEX cho 546 phòng.
- Bơm nhiệt công nghiệp THERMEX THW100 x 10 máy, THW60 x 04 máy, THWP20 x 04 máy, THW100 x 10 máy