AVANI QUY NHON RESORT & SPA

Công trình AVANI QUY NHON RESORT & SPA được IPIX cung cấp hệ thống máy bơm nhiệt công nghiệp THERMEX, bồn chứa nước nóng ATLANTIC, bơm nhiệt gia dụng RHEEM cho 64 phòng.
- Bơm nhiệt công nghiệp THERMEX THW100 x 12 máy
- Bơm nhiệt gia dụng RHEEM 551325 x 03 máy
- Bồn chứa ATLANTIC: Cortherm 2500 x 02 bồn