EN

BẢNG HIỆU ATLANTIC TẠI HƯNG YÊN

IPIX vừa triển khai thêm hình ảnh Atlantic tại khu vực Hưng Yên, các bảng hiệu tại đây đều có vị trí thoáng đẹp và dễ nhận thấy. Bên cạnh đó, IPIX vẫn đang tiếp tục phát triển tại các tỉnh thành khác.