EN

VINMEC INTERNATIONAL HOSPITAL

Công trình VINMEC INTERNATIONAL HOSPITAL  được IPIX cung cấp hệ thống máy bơm nhiệt công nghiệp THERMEX cho 178 giường.
- Bơm nhiệt công nghiệp THERMEX THW100 x 03 máy.