REX HOTEL SÀI GÒN

Công ty IPIX cung cấp cho 116 phòng tại Khách sạn Rex Sài Gòn:
- Máy bơm nhiệt công nghiệp ACCENT HW38 - 2 x 02 máy.
- Hệ thống năng lượng mặt trời công nghiệp RHEEM NPT20000 x 02 máy.