EN

ROADSHOW ATLANTIC TẠI HÀ NỘI

IPIX vừa triển khai chương trình Roadshow Bình nước nóng Atlantic tại Hà Nội vào tháng 05/2016, chương trình sẽ được tiếp tục vào tháng 6/2016. Đoàn roadshow có 10 người, triển khai tập trung các tuyến đường trung tâm thành phố.