ROYAL CITY

Công trình ROYAL CITY được IPIX cung cấp hệ thống máy bơm nhiệt công nghiệp THERMEX và ACCENT cho 3550 căn hộ
- Bơm nhiệt công nghiệp THERMEX THW60- 3 x 10 máy
- Bơm nhiệt công nghiệp ACCENT HW60 - 3 x 25 máy.