THE CLIFF RESORT AND RESIDENCES

Công trinh THE CLIFF RESORT AND RESIDENCES được IPIX cung cấp hệ thống máy bơm nhiệt công nghiệp THERMEX và bồn chứa RHEEM cho 128 phòng.
- Máy bơm nhiệt công nghiệp THERMEX: THERMEX THW20 20kW x 04 máy.
- Bồn chứa RHEEM: Model 610430 x 12 bồn.