VINPEARL HẠ LONG

Công trình VINPEARL HA LONG được IPIX cung cấp hệ thống máy bơm nhiệt công nghiệp THERMEX và ACCENT cho 384 phòng.
- Bơm nhiệt công nghiệp THERMEX THW100 x 07 máy, THERMEX THW40 x 02 máy.
- Bơm nhiệt công nghiệp ACCENT HW65-HA-3HG x 03 máy.