VUNG ME HOTEL - NHA TRANG

Công trình VUNG ME HOTEL - NHA TRANG được IPIX cung cấp hệ thống máy bơm nhiệt công nghiệp THERMEX  cho 500 phòng.
- Bơm nhiệt công nghiệp THERMEX THW80 x 09 máy